Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 09.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul jouw naam en postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 09.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul jouw naam en postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Hoe werken we bij Tom in de buurt?

Je eerste gesprekken bij Tom in de buurt

Heb je contact opgenomen met Tom in de buurt voor een vraag? Dan krijg je misschien een gesprek met een casemanager of Wmo-adviseur. We noemen dat gesprek een leefgesprek.

De medewerker van Tom spreekt met jou over jouw situatie, eventueel met andere betrokken hulpverleners. Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. We kijken waarmee je het beste geholpen bent – tijdelijk, of voor een langere periode. Dan regelt Tom dat er hulp komt, vertelt waar je hulp in de wijk kunt vinden, of onderzoekt of er een Wmo-voorziening voor jou is.

Bekijk hier de uitgebreide folder Bekijk hier de verkorte flyer

Positieve Gezondheid

In de gesprekken met jou werken we volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We bekijken niet alleen jouw probleem, maar bekijken vooral ook wat er wél goed gaat. Hierdoor leggen we de focus op jouw veerkracht, in plaats van op het probleem.

Lees hier meer over Positieve Gezondheid

1Huishouden1Plan1Regisseur

Is in het leefgesprek besloten dat Tom in de buurt je kan helpen? Dan komen jij, eventueel familieleden, vrienden (je netwerk) en hulpverleners samen om een plan te maken. Dat plan heet 1Huishouden1Plan1Regisseur. In dat plan staat wat goed gaat, welke zorgen er zijn en maken jullie afspraken om de zorgen te verminderen. Wanneer je samenleeft met gezinsleden (de mensen in jouw huishouden), wordt het plan voor het gezin gemaakt.


Lees hier meer over 1Huishouden1Plan1Regisseur