Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 09.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul jouw naam en postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 09.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul jouw naam en postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Hulp in het gezin en zorgen voor de kinderen

Loopt het niet lekker in jouw gezin? Is er bijvoorbeeld veel ruzie of worstel je als ouder met al je verschillende rollen, zeker nu je ook vaker thuis moet werken? Misschien zijn er dingen die voor stress zorgen, financiële problemen of een hoge werkdruk. Daar kunnen we samen mee aan de slag. Zo zorgen we ervoor dat jullie het als gezin weer leuk krijgen.

Hoe helpen we jou?

Wij bieden informatie, advies en begeleiding zodat je antwoord krijgt op jouw vragen. Een maatschappelijk werker kan je helpen in een persoonlijk gesprek. Je kunt ook bijvoorbeeld een training volgen of meedoen met een groepsgesprek.

We kijken naar de patronen in het gezin: waarom gaat het zoals het gaat? Wat helpt en wat helpt niet? Hoe verhouden de gezinsleden zich tot elkaar? We bekijken jouw gezin als het geheel en we maken één plan om jullie te helpen.

Misschien kunnen mensen uit de omgeving, bijvoorbeeld familieleden, vrienden of buren, jullie helpen. Of heb je specialistische hulp nodig, bijvoorbeeld van Go! Voor jeugd of de GGZ.