Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 09.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul jouw naam en postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 09.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul jouw naam en postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Zorg in natura (ZIN) of Persoonsgebonden budget (PGB)

Veel voorzieningen of ondersteuning die Tom in de buurt regelt, kan in ZIN (zorg in natura) of in PGB (persoonsgebonden budget) worden geregeld. Voordat je de keuze tussen ZIN of PGB kan maken, moet eerst beoordeeld worden of er een voorziening of ondersteuning nodig is.

Zorg in natura

Als je kiest voor ‘Zorg in natura”’, mag je een keuze maken uit de gecontracteerde aanbieders van voorzieningen of ondersteuning. Tom in de buurt regelt verder alles met jou en de aanbieder waardoor jij je helemaal kunt concentreren op jezelf.

Persoonsgebonden budget

Als je kiest voor een Persoonsgebonden budget, kun je ook gebruik maken van aanbieders die niet gecontracteerd zijn.  Je sluit dan zelf een contract af met die aanbieder.  Bij een persoonsgebonden budget komt veel kijken en er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. Het is daarom belangrijk om alles goed te bespreken.

Wil je een gesprek over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met Tom in de buurt en klik bij de eerste vraag ‘Ik wil een Wmo-melding doen’ aan. Als je een Wmo-melding hebt gedaan, wordt er misschien een leefgesprek ingepland. We kijken in dat leefgesprek samen naar de problemen die je tegenkomt én de mogelijke oplossingen.