Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 09.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul jouw naam en postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 09.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul jouw naam en postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Adviescommissie

Tom in de buurt zoekt leden voor haar adviescommissie!

Ben jij betrokken bij wat er in jouw wijk gebeurt? Wil je meedenken of spreekbuis worden voor jouw buurt? Dan is de adviescommissie van Tom in de buurt wat voor jou!

Denk mee, doe mee

Een adviescommissie heeft als doel te waarborgen dat Tom in de buurt optimaal tegemoet komt aan de wensen en belangen van klanten. Leden denken mee over de doorontwikkeling van Tom in de buurt en komen met suggesties en voorstellen. Dit alles zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft en goed aansluit op de wijk.

Profiel van leden 

Als lid van onze adviescommissie vertegenwoordig je de bewoners. Signalen die je opvangt, bespreek je in de adviescommissie. De commissie adviseert het wijkteam en omgekeerd vragen de wijkcoaches de commissie om actief mee te denken over bepaalde vraagstukken.

Verwachtingen

Een lid van de adviescommissie:

  • heeft affiniteit heeft met Tom in de buurt.
  • is nieuwsgierig en enthousiast.
  • staat open voor een gesprek met de inwoners van de wijk en beschikt over een goed luisterend oor.
  • is in staat signalen op te vangen en deze in te brengen in de adviescommissie.
  • kan meedenken met Tom in de buurt over thema’s die spelen in de wijk.
  • kan onderscheid maken tussen eigen belang en het belang van klanten.
  • kan samenwerken.
  • kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

Uitvoering adviescommissie Tom in de buurt

Tom in de buurt is actief in drie gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, met in totaal zeven wijkteams. Er is één adviescommissie, waarbij we er naar streven dat de leden een goede representatie/afspiegeling van de gemeenten zijn.

Geïnteresseerd om lid te worden van de adviescommissie?

We nodigen je uit jouw motivatie te sturen naar info@tomindebuurt.nl.