Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 11.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul een naam en uw postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 11.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul een naam en uw postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Adviescommissie

Tom in de buurt zoekt leden voor haar adviescommissies!

Bent u betrokken bij wat er in uw wijk gebeurt? Wilt u meedenken of spreekbuis worden voor uw buurt? Dan zijn de adviescommissies van Tom in de buurt wat voor u!

Denk mee, doe mee 

Een adviescommissie heeft als doel te waarborgen dat Tom in de buurt optimaal tegemoet komt aan de wensen en belangen van klanten. Leden denken mee over de doorontwikkeling van Tom in de buurt en komen met suggesties en voorstellen. Dit alles zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft en goed aansluit op de wijk.

Profiel van leden 
Als lid van onze adviescommissie vertegenwoordigt u de bewoners van de wijk. Signalen die u opvangt bespreekt u in de adviescommissie. De commissie adviseert het wijkteam en omgekeerd vragen de wijkcoaches de commissie om actief mee te denken over bepaalde vraagstukken.

Verwachtingen
Wij verwachten dat een lid van de adviescommissie:

  • affiniteit heeft met Tom in de buurt;
  • nieuwsgierig en enthousiast is; 
  • openstaat voor een gesprek met de inwoners van de wijk en beschikt over een goed luisterend oor; 
  • in staat is signalen op te vangen en deze in te brengen in de adviescommissie; 
  • mee kan denken met Tom over thema’s die spelen in de wijk; 
  • onderscheid kan maken tussen eigenbelang en het belang van klanten; 
  • kan samenwerken; 
  • kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

Uitvoering adviescommissie Tom in de buurt
Tom in de buurt is actief in drie gemeenten (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) met in totaal zeven wijkteams. Per wijkteam is er een adviescommissie van ongeveer vijf inwoners die de belangen behartigen van de Tom-klanten en inwoners in die specifieke wijk. We streven naar een goede representatie/afspiegeling van de buurt. De adviescommissie wordt begeleid door een wijkcoach.

Momenteel zijn de adviescommissies in oprichting. Een adviescommissie komt gemiddeld elke zes weken bij elkaar.

Ik wil helpen als vrijwilliger

Word vrijwilliger