Als gevolg van de coronamaatregelen zijn tot 6 april onze gebouwen voor publiek gesloten en gaan onze activiteiten op locatie niet door. Zie voor meer info: www.tomindebuurt.nl/corona

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn tot 6 april onze gebouwen voor publiek gesloten en gaan onze activiteiten op locatie niet door. Zie voor meer info: www.tomindebuurt.nl/corona

Wat is Tom?

Tom in de buurt brengt ondersteuning en welzijn bij mensen thuis en in de buurt. Door als samenwerkende organisaties specialismen te bundelen, versterken we elkaar en kunnen we de ondersteuning lokaal organiseren.

Samenwerkingsverband

Tom in de buurt is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:

 • ActiVite 
 • De Binnenvest
 • Ipse de Bruggen Maatwerk
 • Gemiva-SVG Groep
 • Kwadraad Maatschappelijk Werk
 • Kwintes 
 • Participe
 • WIJdezorg  

Kennis en ervaring

Onze professionals hebben kennis en ervaring op het gebied van:

 • Gehandicaptenzorg
 • Maatschappelijk werk
 • Ggz en maatschappelijke opvang
 • Ouderenzorg en dementie
 • Maatschappelijke opvang
 • Wmo en welzijn

Samen in de buurt

Onze expertises komen samen in de wijken en kernen, waar wijkcoaches met elkaar een wijkteam vormen. We werken nauw samen met verwijzers, zoals huisartsen, wijkverpleging, GGZ en zorgprofessionals. Voorbeelden van belangrijke samenwerkingspartners in de verschillende gemeenten:

 • Kaag en Braassem: De Driemaster, het Kernteam, GO! voor jeugd en het WMO-loket.
 • Nieuwkoop: WMO-loket, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugd en Gezinsteam, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Stichting Welzijn Nieuwkoop.
 • Alphen aan den Rijn: Serviceplein, Gebiedsadviseurs, BOOST, Alphen Beweegt en GO! voor Jeugd.

Daarnaast werken wij samen met vele andere lokale (vrijwilligers-)organisaties.

Ik wil helpen als vrijwilliger

Word vrijwilliger