Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 11.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul een naam en uw postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Op werkdagen geven wijkcoaches via de chat tussen 11.00 en 17.00 uur direct antwoord op vragen. Maak daar gebruik van! Vul een naam en uw postcode in en de chat kan beginnen. Chatten kan anoniem en is gratis.

Wat doet Tom?

Tom in de buurt is een professioneel samenwerkingsverband op het gebied van welzijn en ondersteuning met teams in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Onze wijkcoaches staan klaar voor mensen met persoonlijke zorgen, zware problematiek en/of uitdagingen in hun woonomgeving. Dankzij de krachtige combinatie van individuele- en groepsbegeleiding, en specialistische ondersteuning, zorgen we samen met de klant voor veerkrachtige inwoners én buurten.

Talent, Ondersteuning en Meedoen

Tom staat voor Talent, Ondersteuning en Meedoen. Wij ondersteunen inwoners van 18 jaar en ouder bij het benutten van hun Talent, zonder dat hiervoor een indicatie nodig is. Dit doen we door het bieden van passende Ondersteuning. De ene keer is dat specialistische begeleiding, de andere keer een tijdelijk steuntje in de rug. Uiteindelijk bereiken we samen het doel: Meedoen. Want een samenleving zijn we met elkaar. 


Waarvoor kan ik bij Tom terecht? 

Ieder mens is weleens kwetsbaar. Sommige mensen hebben te maken met scheiding, overlijden of oplopende schulden, anderen kampen met chronische ziekte, dementie, een verstandelijke beperking of psychologische klachten. Hoe verschillend de problematiek ook is, iedereen kan soms behoefte hebben aan professionele ondersteuning. Dan is het fijn om te weten dat u welkom bent bij Tom in de buurt. Onze specialistische wijkcoaches bieden zowel individuele ondersteuning bij complexe problematiek als laagdrempelige groepsactiviteiten om mensen weer te laten meedoen in de samenleving.


Passende ondersteuning

Bij Tom bouwen we voort op ieders eigen talenten. We onderzoeken samen met de klant wat in zijn geval de best passende ondersteuning is. Deze ondersteuning is lokaal en vindt dus plaats in de eigen woonomgeving. Gedurende het traject houdt de klant de regie, om zo zijn eigen veerkracht en talenten te ontdekken én optimaal te benutten.

Ik wil helpen als vrijwilliger

Word vrijwilliger